Καλωσορίσατε στις ιστοσελίδες του ΚΕΚ Εκπαιδευτική Καβάλας. 
Έρευνες / Μελέτες

Καταγραφή Στοιχείων Απασχολησιμότητας Επιχειρήσεων Ν. Καβάλας
Για να συμβάλετε στην έρευνα σχετικά με το ποσοστό απασχολησιμότητας στις επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε σ' αυτήν τη σελίδα.

Καταγραφή Στοιχείων Ανεργίας του Ν. Καβάλας
Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στην σελίδα αυτή, δίνετε τη δυνατότητα να γίνει καταγραφή της ανεργίας στην ευρύτερη περιοχή.

ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Προσφορά Εργασίας.
Επιχειρήσεις: Συμπληρώστε την αίτηση προσφοράς εργασίας για να καλύψετε τις κενές θέσεις εργασίας της επιχείρησής σας.
Άνεργοι: Δείτε ποιοι προσφέρουν εργασία και τι προσόντα ζητάνε.

Ζήτηση Εργασίας.
Υποβάλετε το βιογραφικό σας για εξεύρεση εργασίας.

Copyright © 2004 ΚΕΚ Εκπαιδευτική Καβάλας  -  Site powered by Nortech Internet Applications